Kyubi Logo

W ofercie PHU KYUBI znajdują się zbiorniki wszystkich głównych producentów. Oferujemy zbiorniki naziemne i podziemne, pionowe i poziome. Oferujemy zbiorniki od kilku do kilkuset metrów sześciennych, służące do magazynowania:

  • ścieków,
  • wody pitnej,
  • wody deszczowej,
  • wody technologicznej,
  • substancji chemicznych,
  • innych substancji i cieczy niebezpiecznych/agresywnych.

Szczególnie polecamy zbiorniki ppoż, dostosowane do obecnych przepisów i norm.

Posiadamy w ofercie zbiorniki:

  • stalowe,
  • betonowe,
  • PE i PE-HD,
  • z laminatu GRP.

Szybki czas dostawy oraz różnorodność oferowanych produktów umożliwia nam zrealizowanie każdej inwestycji

zbiorniki@kyubi.pl