Elementy KPED

W Naszej ofercie posiadamy szeroki wybór elementów produkowanych według Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych:

 – osadniki wg KPED 01.14
 – ścieki skarpowe wg KPED 01.25
 – wpusty (guliki) betonowe DN500 

Prefabrykowane wyloty kolektorów służą do zakończenia przepustów kolektorów kanalizacyjnych, elementów odwodnieniowych pasów drogowych, rurociągów melioracyjnych, wlotów i wylotów drogowych. Dostarczamy wyloty od najmniejszych średnic do maksymalnej średnicy DN1500.

 – wyloty drenu wg KPED 01.20
 – wyloty kolektora wg KPED 02.16
 – wyloty drenu wg KPED 02.17
 – wylot wg KPED 02.19
 – dok wylotowy wg KPED 02.20
 – ścianka czołowa wg KPED 02.22
 – ścianki czołowe wg KPED 03.95
 – wyloty typu A
 – wyloty typu B
 – wyloty równoległe
 – wyloty rozwarte

Skontaktuj się z nami

KYUBI sp. z o. o.  Pl. Dąbrowskiego 2, 98-100 Łask
NIP: 8311641490 | KRS: 0000901351 | REGON: 388960742
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego: 100 000zł
Adres biura i magazynu Czestków A 32a, 98-113 Buczek
Klaudia Omyła Biuro Gorczyn +48 795 466 751 klaudia.omyla@kyubi.pl
Aleksandra Rybacka (Sobczyńska) Kierownik Biura +48 604 660 121 aleksandra.rybacka@kyubi.pl
Mariusz Ceklarz Lider sprzedaży Region Zachód woj. dolnośląskie, lubuskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie +48 795 465 572 mariusz.ceklarz@kyubi.pl
Piotr Zator Lider sprzedaży Region Płd. woj. opolskie, śląskie, świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie +48 789 353 961 piotr.zator@kyubi.pl
Robert Lange Lider sprzedaży Region Centrum woj. mazowieckie-zachód, łódzkie, kujawsko-pomorskie, pomorskie +48 602 261 889 robert.lange@kyubi.pl
Daniel Waszkiewicz Zbiorniki, Region Wschód woj. warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie-wschód, lubelskie + 48 604 662 568 daniel.waszkiewicz@kyubi.pl zbiorniki@kyubi.pl

Pozostała oferta