Elementy KPED

W Naszej ofercie posiadamy szeroki wybór elementów produkowanych według Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych:

 – osadniki wg KPED 01.14
 – ścieki skarpowe wg KPED 01.25
 – wpusty (guliki) betonowe DN500 

Prefabrykowane wyloty kolektorów służą do zakończenia przepustów kolektorów kanalizacyjnych, elementów odwodnieniowych pasów drogowych, rurociągów melioracyjnych, wlotów i wylotów drogowych. Dostarczamy wyloty od najmniejszych średnic do maksymalnej średnicy DN1500.

 – wyloty drenu wg KPED 01.20
 – wyloty kolektora wg KPED 02.16
 – wyloty drenu wg KPED 02.17
 – wylot wg KPED 02.19
 – dok wylotowy wg KPED 02.20
 – ścianka czołowa wg KPED 02.22
 – ścianki czołowe wg KPED 03.95
 – wyloty typu A
 – wyloty typu B
 – wyloty równoległe
 – wyloty rozwarte

Skontaktuj się z nami

KYUBI sp. z o. o.  Pl. Dąbrowskiego 2, 98-100 Łask
NIP: 8311641490 | KRS: 0000901351 | REGON: 388960742
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego: 100 000zł
Mariusz Ceklarz Sprzedaż materiałów budowlanych region zachód (woj. zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie) +48 795 465 572 mariusz.ceklarz@kyubi.pl

    Pozostała oferta