Kruszywa

W swojej ofercie posiadamy m.in. kruszywa do podbudowy dróg, prac hydrotechnicznych, produkcji betonów zwykłych i wysokich wytrzymałości, betonów mostowych, prefabrykatów betonowych, wyrobu mas asfaltowych. Materiał dostarczamy drogą kolejową oraz transportem samochodowym bezpośrednio na teren budowy.

Kruszywa:
 • Granit
 • Granodioryt
 • Sjenit
 • Bazalt
 • Gnejs
 • Melafir
 • Dolomit
 • Wapień
 • Żwir
Przykładowe frakcje kruszyw:
 • 0–2 mm, 0–5 mm, 2-8 mm, 8–16 mm, 2–5 mm, 5–8 mm, 8–11 mm, 11–16mm, 16–22 mm
 • 0-31,5 mm, 0-63 mm, 4-31,5 mm, 31,5-50 mm, 31,5-63 mm,
 • 70-150 mm, 63-250 mm, 100-300 mm

Skontaktuj się z nami

KYUBI sp. z o. o.  Pl. Dąbrowskiego 2, 98-100 Łask
NIP: 8311641490 | KRS: 0000901351 | REGON: 388960742
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego: 100 000zł
Katarzyna Prusisz Sprzedaż materiałów budowlanych region północ (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, łódzkie) +48 532 527 194 katarzyna.prusisz@kyubi.pl
Kinga Kardas Sprzedaż materiałów budowlanych region południe (woj. opolskie, śląskie, małopolskie,świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie) +48 606 146 583 kinga.kardas@kyubi.pl
Mariusz Ceklarz Sprzedaż materiałów budowlanych region zachód (woj. zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie) +48 795 465 572 mariusz.ceklarz@kyubi.pl
Paweł Kubiak Wykonawstwo +48 604 787 842 pawel.kubiak@kyubi.pl
Łukasz Kocik Prezes Zarządu (sprawy administracyjne, finanse) +48 607 615 679 lukasz.kocik@kyubi.pl

  Pozostała oferta