Zbiorniki

W ofercie PHU KYUBI znajdują się zbiorniki wszystkich głównych producentów. Oferujemy zbiorniki naziemne i podziemne, pionowe i poziome. 

W ofercie PHU KYUBI znajdują się zbiorniki wszystkich głównych producentów. Oferujemy zbiorniki naziemne i podziemne, pionowe i poziome. Oferujemy zbiorniki od kilku do kilkuset metrów sześciennych, służące do magazynowania:

 • ścieków,
 • wody pitnej,
 • wody deszczowej,
 • wody technologicznej,
 • substancji chemicznych,
 • innych substancji i cieczy niebezpiecznych/agresywnych.

 

Szczególnie polecamy zbiorniki ppoż, dostosowane do obecnych przepisów i norm.

 

Posiadamy w ofercie zbiorniki:

 • stalowe,
 • betonowe,
 • PE i PE-HD,
 • z laminatu GRP.

Szybki czas dostawy oraz różnorodność oferowanych produktów umożliwia nam zrealizowanie każdej inwestycji.

Skontaktuj się z nami

KYUBI sp. z o. o.  Pl. Dąbrowskiego 2, 98-100 Łask
NIP: 8311641490 | KRS: 0000901351 | REGON: 388960742
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego: 100 000zł

  Pozostała oferta