Zbiorniki

W ofercie PHU KYUBI znajdują się zbiorniki wszystkich głównych producentów. Oferujemy zbiorniki naziemne i podziemne, pionowe i poziome. 

W ofercie PHU KYUBI znajdują się zbiorniki wszystkich głównych producentów. Oferujemy zbiorniki naziemne i podziemne, pionowe i poziome. Oferujemy zbiorniki od kilku do kilkuset metrów sześciennych, służące do magazynowania:

  • ścieków,
  • wody pitnej,
  • wody deszczowej,
  • wody technologicznej,
  • substancji chemicznych,
  • innych substancji i cieczy niebezpiecznych/agresywnych.

 

Szczególnie polecamy zbiorniki ppoż, dostosowane do obecnych przepisów i norm.

 

Posiadamy w ofercie zbiorniki:

  • stalowe,
  • betonowe,
  • PE i PE-HD,
  • z laminatu GRP.

Szybki czas dostawy oraz różnorodność oferowanych produktów umożliwia nam zrealizowanie każdej inwestycji.

Skontaktuj się z nami

KYUBI sp. z o. o.  Pl. Dąbrowskiego 2, 98-100 Łask
NIP: 8311641490 | KRS: 0000901351 | REGON: 388960742
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego: 100 000zł
Adres biura i magazynu Czestków A 32a, 98-113 Buczek
Daniel Waszkiewicz Zbiorniki, Region Wschód woj. warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie-wschód, lubelskie + 48 604 662 568 daniel.waszkiewicz@kyubi.pl zbiorniki@kyubi.pl

Pozostała oferta